E-zorgportal.nl

Pagina 
 van 1
ID
1
van
1
van
1
Privacy statement

Afscherming van jouw persoonlijke gegevens:

We nemen je privacy serieus. E-zorgportal draagt er zorg voor dat gegevens die je verstrekt via dit portal goed worden afgeschermd. De webbased applicatie waar je gegevens in worden opgeslagen werkt met een beveiligde HTTPS verbinding. Dit betekent dat al je gegevens versleuteld vanaf de gebruikerscomputer naar onze eigen servers worden verstuurd. Onze servers zijn voorzien van de modernste Endpoint security oplossingen en externe firewall's, welke zijn voorzien van de meest recente (veiligheids)updates.

Binnen E-zorgportal hebben alleen ICT werknemers en het management toegang tot informatie van jou in dit zorgportaal. Communicatie tussen de computers binnen ons bedrijf met onze servers gebeurt alleen binnen een beveiligd intern netwerk of via beveiligde versleutelde VPN verbinding.

Bewaartermijn van jouw gegevens:

Wanneer je als zorgverlener aan het werk gaat worden een aantal van je gegevens in de database van e-zorgportal opgeslagen. 

Mocht je als zorgverlener werkzaam zijn geweest, worden je gegevens na einde dienstverband voor de duur die de overheid bepaalt bewaard. Daarna worden deze vernietigd. Indien vernietiging niet geheel mogelijk is worden gegevens geanonimiseerd waardoor ze niet meer naar jou te herleiden zijn. Wanneer de zorgorganisatie waarvoor je werkt al eerder geen klant meer is van e-zorg portal, worden je gegevens vanaf dat moment door e-zorg portal vernietigd.

Doel van gegevensopslag:

Tijdens je werkzaamheden als zorgverlener worden er een aantal gegevens opgeslagen in onze database. Deze gegevens zijn  noodzakelijk voor een goed gebruik van de functionaliteiten van e-zorg portal. Ook gebruiken we je gegevens om contact met je te leggen als er zaken dienen te worden besproken inzake deze functie.

Verder uitleg wordt gegeven als je bent ingelogd op ons zorgportal.